RRR

बैठकमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुको सूची:-
1. उपसचिव स्तरको प्रतिनिधि, श्री गृह मन्त्रालय
2. उपसचिव स्तरको प्रतिनिधि, श्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
3. उपसचिव स्तरको प्रतिनिधि, श्री वन तथा वातावरण मन्त्रालय
4. उपसचिव स्तरको प्रतिनिधि, श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
5. उपसचिव स्तरको प्रतिनिधि, श्री अर्थ मन्त्रालय
6. उपसचिव स्तरको प्रतिनिधि, श्री राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण,
7. प्रतिनिधि, सं.रा.संघ, अन्तराष्ट्रिय संगठन तथा अन्तराष्ट्रिय कानून महाशाखा, परराष्ट्र मन्त्रालय ।
8. प्रतिनिधि, क्षेत्रीय संगठन महाशाखा, परराष्ट्र मन्त्रालय ।
9. प्रतिनिधि, श्री कन्सुलर सेवा विभाग, नारायणहिटी ।
10. महाशाखा प्रमुख, उपसचिव र २ जना शाखा अधिकृत, युरोप अमेरिका महाशाखा, परराष्ट्र मन्त्रालय